LINKI

Lista stron internetowych związanych z działalnością Notariusza

Przeglądarka Ksiąg Wieczystych:
https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym:
ems.ms.gov.pl

Wyszukiwarka podmiotów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP:
prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych:
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr

Internetowy System Aktów Prawnych:
isap.sejm.gov.pl/index.jsp

Ministerstwo Sprawiedliwości:
ms.gov.pl

Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia:
www.rejestry.net.pl

Krajowa Rada Notarialna:
krn.org.pl

©2015 Kancelaria Notarialna Magdalena Samol